lưu ý

6 tin nhắn tồi tệ chàng không bao giờ muốn nhận các nàng lưu ý

Khi điện thoại của chàng thông báo có một tin nhắn văn bản đến, chàng cũng như nhiều người đàn ông khác thường mong đợi nó sẽ là một thông báo thú vị hoặc ít nhất là điều chàng có thể quan tâm.Thế nhưng có những tin nhắn của người ấy gửi đến, chàng thật sự không ...