Những Hành Động Biến Thái

Bắt được tên biến thái trộm đồ lót phụ nữ và mặc tại trận

Tên trộm cho biết bản thân không thể kìm chế được hành vi trộm đồ lót phụ nữ, không ăn cắp được để mặc, hắn cảm thấy rất khó chịu.Công an khu vực Thái Viên thuộc huyện Thang Âm, thành phố An Dương, Trung Quốc thường xuyên nhận được sự than phiền của chị em ...