phim ảnh

Video clip Phở đặc biệt 9: sự khác nhau giữa Phim ảnh và thực tế

Dù đề tài này đã có nhiều nhóm khai thác song clip "Phở 9: Phim ảnh và thực tế" của đạo diễn Hưng Zino và Khương Vũ vẫn có chất riêng và mang tính giải trí cao.Xem Video clip Phở 9: sự khác nhau giữa Phim ảnh và thực tếNgoài nhân vật chính là ...